You are here: Home Thai School

CB Workflows

Translator

Thai School
School-Year-2011-2012 PDF Print E-mail
Written by Vinit Pathela   
Saturday, 06 August 2011 04:37

 

ปฏิทินการเรียนการสอน  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

 

เทอมที่ ๑   ( ๑๐ วัน )

เดือนตุลาคม              วันศุกร์ที่               ๗       ๑๔       ๒๑       ๒๘

เดือนพฤศจิกายน         วันศุกร์ที่               ๔       ๑๑       ๑๘       ๒๕

เดือนธันวาคม             วันศุกร์ที่               ๒        ๙

 

*** กิจกรรม วันลอยกระทง     ๑๑   พฤศจิกายน

กิจกรรม วันพ่อ                 ๒   ธันวาคม   ( วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง )

 

 

เทอมที่ ๒  ( ๑๓ วัน )

เดือนมกราคม             วันศุกร์ที่                ๖       ๑๓       ๒๐       ๒๗

เดือนกุมภาพันธ์           วันศุกร์ที่               ๓       ๑๐       ๑๗       ๒๔

เดือนมีนาคม              วันศุกร์ที่               ๒        ๙        ๑๖        ๒๓       ๓๐

 

***กิจกรรม วันครู                    ๒๐   มกราคม

กิจกรรม วันกีฬาสี               ๑๗   กุมภาพันธ์   ( วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง )

 

 

เทอมที่ ๓  ( ๘ วัน )

เดือนเมษายน            วันศุกร์ที่                 ๒๗

เดือนพฤษภาคม         วันศุกร์ที่                   ๔       ๑๑       ๑๘       ๒๕

เดือนมิถุนายน           วันศุกร์ที่                   ๑         ๘       ๑๕

 

*** กิจกรรม อาหารและรสชาติ  ๑๘   พฤษภาคม ( วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง )

กิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศ       ๑๕    มิถุนายน

 

 

รวมเวลาเรียน     ๓๑  วัน

 

Calendar for school year 2011-2012


Term 1 (10 days)
Friday, October 7, 14, 21 28.
Friday, November 4 11 18 25.
December, Friday 2 9.
*** Day events, November 11
Father's Day December 2 (date may change).

Term 2 (13 days)
Friday, January 6 13 20 27.
Friday, February 3 10 17 24.
Friday, March 2 9 16 23 30.
*** Teacher's Day January 20
Sports Day February 17 (date may change).

Term 3 (8 days)
Friday, April 27.
Friday, May 4 11 18 25.
Friday, June 1 8 15.
*** All food and flavor, May 18 (date may change).
Year-End activities concluding June 15.


Total 31 school days.

 

 

Last Updated on Saturday, 06 August 2011 04:55
 
Songkran Contest PDF Print E-mail
Written by Vinit Pathela   
Wednesday, 09 March 2011 21:13

เรียนทุกท่านทราบ

ทางโรงเรียนขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน ส่งบุตรหลานเข้าประกวดหนูน้องสงกรานต์  ในงานวันสงกรานต์ของโรงเรียน

สอนภาษาไทย ฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑ เมษายน นี้  ณ. สถานฑูตไทย ท่านสามารถลงชื่อสมัครได้ที่ครูน้อย ตั้งแต่วันศุกร์

ที่ ๑๑ - ๑๘ มีนาคม ศกนี้    การประกวดครั้งนี้   สมัครได้ทั้งเด็กหญิง และเด็กชาย และไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเด็กนักเรียน

ของโรงเรียนสอนภาษาไทย ฯ เท่านั้น  แต่จะต้องเป็นเด็กไทย หรือ มีบิดา หรือมารดา เป็นคนไทย ที่มีอายุระหว่าง

 

๔ - ๑๓ ปี จึงจะอยู่ในเกณฑ์การเข้าประกวดได้

เกณฑ์การตัดสินหนูน้อยสงกรานต์

 

การประกวดมี  ๒  ประเภท

๑.  หนูน้อยสงกรานต์ขวัญใจชาวโดฮา

-  ตัดสินจากพวงมาลัยที่ได้จากผู้มาร่วมงาน ที่ได้มากที่สุด มี ๒ รางวัล

( รางวัลจะแจ้งให้ทราบก่อนการประกวด ๑ สัปดาห์ )

 

๒.  หนูน้อยสงกรานต์ จากคณะกรรมการตัดสิน

-  ตัดสินจากการไหว้- ยิ้ม, การตอบคำถาม และการแต่งกาย ( ให้เข้ากับบรรยากาศ ของงานสงกรานต์แบบไทย ๆ )

มีรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยอีกมากมาย

-  รางวัลจะแจ้งให้ทราบก่อนการประกวด ๑ สัปดาห์

ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือมายังทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบทั่วกัน และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ

จากทุกท่านเป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบโปรดดำเนินการ

 

ขอแสดงความนับถือ

ครูน้อย

55 71 32 46  ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

Dear All...

The school invited all parents to send their children to the Songkran youngsters contest for Songkran Festival in the Thai school which is to be held on 1st April at the Thai embassy.  You can sign up at with Teacher Noi from Friday March 11 to 18 for the competition. Any child can sign-up, not limit to being a student at Thai School, but the child must be a Thai or the father or mother must be Thai.  Child's age must be between 4 to 13 years to be in the entry criteria.

 

Songkran Youngsters criteria:

The contest has two categories.

1. Songkran Youngster of Voted by people of Doha.

- Judging from the most awarded flower Garland from the people joining the festival. (Two awards)

Awards will be updated announced one week before the contest.

 

2. Songkran Youngster voted by The Judges.

- Judging based on wai - smiling, answering questions and dressing (to the atmosphere of Songkran Thai style).

Prises include first and second prise to the winner and many more awards.

Awards will be announced one week before the contest.

 

The school requested your assistance to help get the international public involved, and hopes to gain cooperation from you all as well.

JINTANA FEENEY

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

TEL.5713246

 

 
Songkran 2011 PDF Print E-mail
Written by Vinit Pathela   
Monday, 07 March 2011 18:02

ประเพณีวันสงกรานต์


สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโดฮา

SongKran Festival

West Bay Water Festival, enjoy Thai Food & Family Day
April 1st, 2011
15:00 - 19:00
at
Royal Thai Embassy
50.- QR Entrance Fee
!! Limited seats !!

 

Further information please contact “Mrs.Vanida”( คุณเบิร์ด) 33 65 25 47

สืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ อิ่มอร่อยกับอาหารไทย และร่วมกิจกรรมวันครอบครัวE

บัตรผ่านประตู 50 กาต้ารียาล รายได้สมทบทุนโรงเรียนสอนภาษาไทยฯ

Download Flyer

 

Last Updated on Monday, 07 March 2011 19:27
 
Week update Feb 18-2011 PDF Print E-mail
Written by Vinit Pathela   
Monday, 14 February 2011 09:07

เรียนท่านผู้ปกครอง

 

เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศกาต้าร์ได้ปิดเทอมกลางภาค เพื่อให้สอดคล้องกับตารางการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนภาษาไทยฯ

ทางโรงเรียนขอแจ้ง"หยุดทำการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 นี้"

และจะเปิดให้มีการเรียนการสอนตามปรกติในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

 

Dear Parents

Because most schools in Qatar have holidays coming up. To comply with the schedule of teaching and learning the Thai language school,

the school wishes to suspend the teaching and learning on Friday, 18 February 2011.

We will be open to learning and teaching as usual on Friday, February 25, 2011.

Regards.

 
Honor Teacher Ceremony (ไหว้ครู) PDF Print E-mail
Written by Vinit Pathela   
Saturday, 29 January 2011 14:55

 

 

เนื่องในวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (สัปดาห์หน้า)

 

ทางโรงเรียนฯ จะจัดให้มีพิธีไหว้ครู และต่อด้วยพิธีการวันแม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย จึงขอความกรุณา นำเด็กนักเรียนมาส่งในเวลา ๑๐:๐๐ น.

พิธีไหว้ครูจะเริ่มในช่วงเช้า จากนั้นจะต่อด้วยพิธีการวันแม่ (พิธีการวันแม่ จะเริ่มเวลา ๑๑:๐๐ โดยประมาณ)

ทางโรงเรียนฯขอให้นักเรียนทุกคนนำดอกไม้มา ๑ ดอก เพื่อมาร่วมพิธีไหว้ครูของตนเอง

ส่วนคุณแม่ของนักเรียนทุกท่าน ทางโรงเรียนขอให้แต่งกายสุภาพเพื่อร่วมพิธีฯ

คณะครูและคณะกรรมการโรงเรียนทุกท่าน(ฝ่ายหญิง) ขอให้สวมกระโปรงมาร่วมพิธีฯ

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้ว จะถึงช่วงพักระหว่างชั่วโมงสอน คุณเพ็ญศินี เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะจัดเตรียม "ข้าวต้มไก่" ไว้รับรอง

คุณครูหญิง จะเตรียม "สาคูใส้ไก่" ไว้รับรอง หากผู้ปกครองท่านใด ประสงค์จะนำอาหารมาร่วมรับประทาน ขอให้แจ้งกับ คุณเพ็ญศินี โทร.66750342

 

ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้แนบ"บทไหว้ครู" เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยฝึกซ้อมให้เด็กนักเรียนด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 


 

On Friday, February 4, 2011 (next week).

 

The school will be doing Wai Kru (honor teacher) ceremony, and followed by Mother's Day celebration.

This is one way of promoting the beautiful culture of Thailand. Therefore please make sure the students arrive at 10:00 pm

Wai Kru ceremony will begin in the morning. It then continues with a Mother's Day ritual.  (Mother's Day ceremony will begin at approximately 11:00).

The school has asked all students to bring a flower to flower. To join their Wai Kru ceremony.  The mother of all students. The school asked to dress for the ceremony.  Teachers and school board all of you (ladies) please wear proper dress to the ceremony.

After completing formalities ... during the break between the hours of instruction.

K. Pen and company will provide school officials "chicken rice" as approved.

Female teachers are prepared, "Sago Chicken" are accepted.

If any parents. Would be asked to eat food together with the notification. Please call K.Pen 66750342.

The school has attachments "chapter Invocation" to train parents to help children with

 

 

Last Updated on Saturday, 29 January 2011 15:24
 
More Articles...
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2